Február 17, 2020 - - Donát, Lukács névnapja
Kispesti Napraforgó Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Napraforgó Óvoda weboldalán!


A Kispesti Napraforgó Óvoda kertvárosi környezetben, derus légköru csoportokkal, UNIO-s elvárásoknak megfelelo udvari játékokkal, jól képzett felnottekkel várja a gyermekeket.
Öt csoportban 120 kisgyermek elhelyezését tudjuk biztosítani.
Csoportjaink vegyes összetételuek, így mód nyílik arra, hogy testvérek, barátok együtt lehessenek.

Elsodleges célunk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete, egyéni képességeiknek és személyiségüknek megfelelo ütemben történo fejlesztése, változatos élmények, és tevékenységek biztosításával.
A játékot értéknek tekintjük, melyet semmi más tevékenység nem pótolhat. Meggyozodésünk, hogy a játék a gyermekek legfontosabb, legfejlesztobb elemi testi, lelki, szellemi és szociális tevékenysége, ezért Pedagógiai programunkban, napirendünkben is prioritást élvez.
Gyermekeinket az élményekre épülo tevékenységek által, elsosorban az érzelmi intelligencia fejlesztése révén kívánjuk az iskolai életre alkalmassá tenni. Érdeklodésüket, fejlettségi szintjüket kiindulási-szempontnak tekintjük.
Kiemelten ügyelünk mozgásigényük kielégítésére, a testi képességeik fejlesztésére valamint az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésükre is.
A mindennapos mesélés, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Az anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztéséhez minden óvodapedagógus szívesen hívja segítségül oseink jó humorú gazdag választékot biztosító, ízes szókincstárát, valamint a drámapedagógiát.
A zenei anyanyelv alapjainak lerakása az óvodában kezdodik, így munkánk szerves részét képezi az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenység. Tudjuk, a gyermeki világhoz a népi ritmusok, rigmusok, fülbemászó népi dalocskák, játékok állnak legközelebb, ezért e téren is szívesen nyúlunk vissza a „tiszta forrásig”.
A rajzolás, a mintázás, a kézimunka a gyermek életkorának megfelelo szintjén van jelen. Szeretünk természetes anyagokkal dolgozni, szoni, fonni, megannyi kézi kismesterséggel megismerkedni.
A munka jellegu tevékenységet - a játék mellett - a személyiségfejlesztés egyik eszközének tekintjük. Munkavégzés közben fejlesztjük a gyermekek kooperatív készségeit, képességeit, tulajdonságait.
A kerületünkben egyedülálló, logopédia csoportunkba (a létszám: max. 13 fo), azokat a különleges bánásmódot igénylo gyermekeket várjuk, akiknek mindennapos intenzív beszéd- és mozgás terápiára van szüksége.
Két csoportunkban több, mint tíz éve végezzük az ELTE óvóképzo foiskolai hallgatók gyakorlati képzését. Ez jelentosen segíti intézményünk szakmai megújulását, mivel óvodapedagógusaink közvetlenül ismerhetik meg a legújabb pedagógiai módszereket, és a gyakorlatban is alkalmazhatják azokat.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges és az alulteljesíto gyermekekre, mely segítésére néptánc és vizuális tehetségmuhelyt muködtetünk.
A családi háznak nevelo partnere kívánunk lenni. Évente visszatéro közös programjaink segítségével lehetoséget biztosítunk, és egyben számítunk a szülok, nagyszülok óvodai életünkbe való aktív bekapcsolódására.

Amennyiben többet szeretne megtudni rólunk, kérjük, tekintse meg honlapunk további részleteit!