Szeptember 22, 2020 - - Móric, Ottó névnapja
Kispesti Napraforgó Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Napraforgó Óvoda weboldalán!


A Kispesti Napraforgó Óvoda kertvárosi környezetben, derűs légkörű csoportokkal, UNIO-s elvárásoknak megfelelő udvari játékokkal, jól képzett felnőttekkel várja a gyermekeket.
Öt csoportban 120 kisgyermek elhelyezését tudjuk biztosítani.
Csoportjaink vegyes összetételűek, így mód nyílik arra, hogy testvérek, barátok együtt lehessenek.

Elsődleges célunk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete, egyéni képességeiknek és személyiségüknek megfelelő ütemben történő fejlesztése, változatos élmények, és tevékenységek biztosításával.
A játékot értéknek tekintjük, melyet semmi más tevékenység nem pótolhat. Meggyőződésünk, hogy a játék a gyermekek legfontosabb, legfejlesztőbb elemi testi, lelki, szellemi és szociális tevékenysége, ezért Pedagógiai programunkban, napirendünkben is prioritást élvez.
Gyermekeinket az élményekre épülő tevékenységek által, elsősorban az érzelmi intelligencia fejlesztése révén kívánjuk az iskolai életre alkalmassá tenni. Érdeklődésüket, fejlettségi szintjüket kiindulási-szempontnak tekintjük.
Kiemelten ügyelünk mozgásigényük kielégítésére, a testi képességeik fejlesztésére valamint az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésükre is.
A mindennapos mesélés, verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Az anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztéséhez minden óvodapedagógus szívesen hívja segítségül őseink jó humorú gazdag választékot biztosító, ízes szókincstárát, valamint a drámapedagógiát.
A zenei anyanyelv alapjainak lerakása az óvodában kezdődik, így munkánk szerves részét képezi az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenység. Tudjuk, a gyermeki világhoz a népi ritmusok, rigmusok, fülbemászó népi dalocskák, játékok állnak legközelebb, ezért e téren is szívesen nyúlunk vissza a „tiszta forrásig”.
A rajzolás, a mintázás, a kézimunka a gyermek életkorának megfelelő szintjén van jelen. Szeretünk természetes anyagokkal dolgozni, szőni, fonni, megannyi kézi kismesterséggel megismerkedni.
A munka jellegű tevékenységet - a játék mellett - a személyiségfejlesztés egyik eszközének tekintjük. Munkavégzés közben fejlesztjük a gyermekek kooperatív készségeit, képességeit, tulajdonságait.
A kerületünkben egyedülálló, logopédia csoportunkba (a létszám: max. 10 fo), azokat a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket várjuk, akiknek mindennapos intenzív beszéd- és mozgás terápiára van szüksége.
Két csoportunkban több, mint tíz éve végezzük az ELTE óvóképző főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. Ez jelentősen segíti intézményünk szakmai megújulását, mivel óvodapedagógusaink közvetlenül ismerhetik meg a legújabb pedagógiai módszereket, és a gyakorlatban is alkalmazhatják azokat.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges és az teljesített gyermekekre, mely segítésére néptánc és vizuális tehetségműhelyt működtetünk.
A családi háznak nevelő partnere kívánunk lenni. Évente visszatérő közös programjaink segítségével lehetőséget biztosítunk, és egyben számítunk a szülők, nagyszülők óvodai életünkbe való aktív bekapcsolódására.

Amennyiben többet szeretne megtudni rólunk, kérjük, tekintse meg honlapunk további részleteit!