Január 24, 2020 - - Timót, Tádé névnapja
Kispesti Napraforgó Óvoda
Menü
Munkatársaink
Az önkormányzat által engedélyezett létszám: 23 fő

Intézményvezető: Bogdányné Horváth Ildikó
Ped.II. óvodapedagógus, óvodai menedzser, gyakorlatvezető óvodapedagógus

Intézményvezető helyettes: Balogh Andrea
Ped II. óvodapedagógus, közoktatás-vezető

óvodapedagógusok:

Balogh Andrea Ped. II. óvodapedagógus, közoktatás-vezető
Balogh Judit óvodapedagógus Ped I.
Béresné Haigl Gabriella Ped. II. óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus
Bikkiné Teréki Anna Ped. II.óvodapedagógus, közoktatásvezető, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus
Bikki Renáta Gyakornok
Kövér Anita Ped I. óvodapedagógus
Nyárádiné Turbucz Margit Ped.I. óvodapedagógus
Glückné Márton Gyöngyi Mesterpedagógus, óvodapedagógus, mentálhigiéné-pedagógus, szaktanácsadó
Keresztesi Béláné Ped.I. óvodapedagógus
Keszy- Harmath Katalin Ped II. Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus
Tóth Ibolya Andrea Ped. I. logopédus
Varga Heléna Ped. I. óvodapedagógus
Vass Anita Mesterpedagógus, óvodapedagógus, drámapedagógus, közoktatás-vezető, köznevelési szakértő, (jelenleg gyesen van) tanfelügyelői és minősítési szakértő

szakvizsgával rendelkezik:8 fő

gyógypedagógiai asszisztens: Portik-Órás Mária
pedagógiai asszisztens: Elek Mária:

dajkák: Danyiné Egri Noémi
Galambos Tünde Katalin
Mériné Kajuha Mariann
Orgován Erzsébet
Suták Zoltánné


dajkák végzettsége, szakképzettsége: érettségi 5 fő, OKJ dajkaképző 2 fő

gondozónő: Varga Ildikó

óvodatitkár: Bauer Miklós

Fűtő-kertész: Csáki Ferenc